Restaurování koláže Panna Maria Kutnohorská

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecká, Veronika
dc.contributor.author Živná, Lucie
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:19Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53931
dc.description.abstract Tato práce popisuje restaurátorský zásah provedený na koláži na papíru (či tzv. klášterní práci) Panna Maria Kutnohorská z poloviny 18. stol. ze sbírky Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Součástí práce je podrobný popis restaurátorských prací včetně dokumentace provedeného průzkumu. Teoretická část se věnuje typickým poškozením koláží vyplývajících z různorodosti jejich materiálového složení. Dále jsou zde zařazeny kapitoly věnující se problematice restaurování kovů a textilu v jejich kombinaci s papírovou podložkou. cze
dc.format 157 s. cze
dc.format.extent 15119583 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject koláž cze
dc.subject klášterní práce cze
dc.subject Panna Maria cze
dc.subject hedvábí cze
dc.subject dracoun cze
dc.subject mosaz cze
dc.subject collage cze
dc.subject monastic work cze
dc.subject Virgin Mary eng
dc.subject silk eng
dc.subject gold thread eng
dc.subject brass eng
dc.title Restaurování koláže Panna Maria Kutnohorská cze
dc.title.alternative Restoration of collage Panna Maria Kutnohorská eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lahoda, Tomáš
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This thesis describes the conservation of collage on paper (or the monastic work) Panna Maria Kutnohorská of the 18th cent. from the collection of the Czech Museum of Silver in Kutná Hora. The work is a detailed description of the restoration work, including documentation of the survey. The theoretical part deals with typical collages damage arising from the diversity of their composition. There are also included chapters devoted to the issue of restoration of metals and textiles in combination with a paper. eng
dc.description.department Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D29323
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 22275
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account