Hodnocení konkurenceschopnosti podniku CZ PLAST, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Novotná, Markéta
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:09Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53907
dc.description.abstract Práce se zabývá konkurenceschopností podniku a metodami jejího hodnocení. V praktické části jsou aplikovány vybrané metody na konkrétním podniku. Je proveden návrh metody Balanced Scorecard a shrnutí nejpodstatnějších ukazatelů finanční analýzy podniku. Na závěr jsou zhodnoceny získané výsledky a doporučeny návrhy na zlepšení. cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 1037955 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject konkurenční výhoda cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject competition eng
dc.subject competitiveness eng
dc.subject competitive advantage eng
dc.subject Balanced Scorecard eng
dc.subject financial analysis eng
dc.title Hodnocení konkurenceschopnosti podniku CZ PLAST, s.r.o. cze
dc.title.alternative Evaluating of competitiveness of selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the competitiveness of enterprises and methods of its evaluation. In the practical part of this paper selected methods are applied to the chosen company. The Balanced Scorecard method is made and the most important indicators of financial analysis are summarised. In conclusion, the obtained results are evaluated and proposals for improvements are recommended. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29114 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Představení tématu práce, prezentace cíle, představení zkoumané společnosti, Balanced Scorecard, zvýšení hodnoty podniku, zvýšení podílu na trhu, změna pohledu zákazníků na podnik, zlepšení využití výrobních linek, motivace zaměstnanců, shrnutí metody Balanced Scorecard, bilanční pravidla, poměrová analýza, Altmanova analýza, závěry práce, otázky vedoucího práce a oponenta, doplňující otázky a připomínky komise. cze
dc.identifier.stag 19459 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account