Restaurování tří štambuchů: Památník Jakuba z Zinnenburku; Památník Kašpara Reifa, císařského podčíšníka; Památník Reginy z Berndorfu a Baltazara Reitsamena

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Pavlovská, Radka
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:06Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53898
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá restaurováním tří rukopisů - šlechtických památníků z počátku 17. století. Stav jednoho z památníků byl před restaurováním vlivem silného poškození papíru korozivní zateklinou kritický. Zbylé dva památníky byly v podstatně lepším stavu, přesto u nich byla zjištěna některá poškození, která by se bez provedení restaurátorského zásahu mohla zásadním způsobem prohlubovat. Práce zaznamenává stav rukopisů před a po restaurování a všechny provedené kroky restaurátorského zásahu. V teoretické části práce je na základě využití domácí i zahraniční literatury zpracováno téma konzervace a restaurování usní, u nichž dochází k poškozování povrchových vrstev a někdy i celé usně. Tato teoretická část navazuje na problematiku, která se vyskytla v praktické části práce při restaurování dvou ze tří památníků. cze
dc.format 315 s. cze
dc.format.extent 23329147 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject knižní vazba cze
dc.subject rukopisy cze
dc.subject alba amicorum cze
dc.subject památníky cze
dc.subject štambuchy cze
dc.subject useň cze
dc.subject poškození usně cze
dc.subject povrchové vrstvy usně cze
dc.subject povrchové úpravy usně cze
dc.subject knižní malba cze
dc.subject miniatury cze
dc.subject barevné vrstvy cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject bookbinding eng
dc.subject manuscripts eng
dc.subject alba amicorum eng
dc.subject friendships books eng
dc.subject memorial books eng
dc.subject leather eng
dc.subject leather deterioration eng
dc.subject upper layers of leather eng
dc.subject leather surface coatings eng
dc.subject book painting eng
dc.subject illumination eng
dc.subject color layers eng
dc.title Restaurování tří štambuchů: Památník Jakuba z Zinnenburku; Památník Kašpara Reifa, císařského podčíšníka; Památník Reginy z Berndorfu a Baltazara Reitsamena cze
dc.title.alternative Conservation of three alba amicorum: The Album amicorum of Jocob von Zinnenburg; The Album amicorum of Caspar Reiff, the imperial subwaiter; The Album amicorum of Regina von Berndorf and Balthasar Reitsamen eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bártl, Benjamin
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the conservation of three manuscripts - early 17th century noble Alba amicorum (Friendship albums). Physical condition of one of these albums before conservation treatment was critical. Serious deterioration of paper caused by leaking a harmfull liquid occured. The other two albums were in a much better condition, but have been found some damage too, which could became, when not treated, the cause of much worse deterioration. In this thesis is described the condition of albums before and after conservation and the whole conservation treatment. The theoretical part of this thesis is focused on conservation and restoration of leather, especially if its upper layers are damaged. This part was written on the base of both Czech and foreign literature. It deals with the problems that occurred in the practical part of conservation treatment. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D29316
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 21776
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account