Laplaceova transformace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Martin
dc.contributor.author Štaffa, Radek
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:02:29Z
dc.date.available 2013-09-16T00:02:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53729
dc.description.abstract Cílem práce je vypracovat elektronickou učební oporu, která bude využitelná pro studenty oborů ŘP a KMT při studiu předmětu Matematika 3. Bude obsahovat stručné uvedení do problematiky dané oblasti matematiky, a dále sbírku řešených úloh, jejichž řešení bude možné interaktivně sledovat (např. ve více úrovních nápovědy, či postupným odkrýváním řešení). cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 603026 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject integrální transformace cze
dc.subject Laplaceova transformace cze
dc.subject zpětná Laplaceova transformace cze
dc.subject integral transform eng
dc.subject Laplace transform eng
dc.subject inverse Laplace transform eng
dc.title Laplaceova transformace cze
dc.title.alternative Laplace transform eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The aim is to develop an e-learning support that will be available for students of ŘP and KMT in the study of Mathematics 3. It will include a brief introduction to the problems of the area of mathematics, and a collection of solved problems whose solutions can be interactively monitored (eg multi-level help, or the gradual uncovering of the solution). eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D29495 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracovaná na požadované úrovni. Student neuspěl v otázce Vf zařízení - IVFZE, celkový výsledek studia - neprospěl. cze
dc.identifier.stag 15787 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account