Využití canisterapie ve zdravotnickém zařízení pro děti předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka cze
dc.contributor.author Plotzová, Andrea
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:02:16Z
dc.date.available 2013-09-16T00:02:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53685
dc.description.abstract Bakalářská práce má název Využití canisterapie ve zdravotnickém zařízení pro děti předškolního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována zooterapii, pod ní spadající canisterapii a rozlišuje její dělení. Je popsáno zdravotnické zařízení a tým, který se účastní canisterapie - konkrétně pes, canisterapeut, dítě, rodina. Je vysvětlen pojem rehabilitace, popsán tým ucelené rehabilitace a zmapována její legislativa. Praktická část prezentuje výsledky kombinované formy výzkumu prováděné dotazníkovou metodou, rozhovorem a pozorováním. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 1974659 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject canisterapie cze
dc.subject psi cze
dc.subject předškolní věk cze
dc.subject zdravotnické zařízení cze
dc.subject ucelená rehabilitace cze
dc.subject canistherapy eng
dc.subject dogs eng
dc.subject preschool age eng
dc.subject medical facility eng
dc.subject comprehensive rehabilitation eng
dc.title Využití canisterapie ve zdravotnickém zařízení pro děti předškolního věku cze
dc.title.alternative Use of canistherapy in a medical facility for preschool children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štěpánková, Květoslava cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The name of this bachelor is Use of canistherapy in a medical facility for preschool children. It is divided into part theoretical and practical. The theoretical part is devoted to zootherapy, below falling canistherapy and distinguishes a division of canistherapy. There is described a medical facility and a team participating in a canistherapy - specifically a dog, a canistherapeut, a child, a family. There is explained a concept of a rehabilitation, a team of a comprehensive rehabilitation and a legislation of a rehabilitation. The practical part presents results of composite research with a questionnaire method, an interview and an observation. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29294
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč je popisovaná problematika důležitá pro práci sestry? 2. Jak by jste využila výsledky Vašeho výzkumu v praxi? cze
dc.identifier.stag 21419 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account