Možnosti zlepšování týmové práce sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda cze
dc.contributor.author Drahotská, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:02:06Z
dc.date.available 2013-09-16T00:02:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53650
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce bylo zmapování týmové práce sester a následné zjištění, jak lze sesterskou týmovou práci zlepšovat. Práce je rozdělena na základní části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část této práce je průřezem jednotlivými tématy nezbytnými pro dobrý sesterský tým a týmovou spolupráci. Téma je velmi rozsáhlé, a tak je záměrem sumarizovat. Na konci každé kapitoly je souhrn možností pro zlepšení v dané oblasti. V praktické části byla stěžejní metoda dotazníkovým šetřením. Výzkum byl prováděn v nemocnici krajského typu na pěti různých odděleních. Cílem praktické části bylo zjištění konkrétních možností pro zlepšení práce v týmu sester na zkoumaném oddělení a zároveň zmapování funkčnosti dosavadního týmu. Získané výsledky výzkumu jsou prezentovány pomocí grafů a tabulek s náležitými popisy. cze
dc.format 112 s. cze
dc.format.extent 2191483 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject týmy cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject zdravotní sestry cze
dc.subject teams eng
dc.subject cooperation eng
dc.subject nurses eng
dc.title Možnosti zlepšování týmové práce sester cze
dc.title.alternative The possibilities of an improvement of the teamwork of nurses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šoukalová, Kristýna cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The main subject of this bachelor paper was the charting of nurse teamwork and the subsequent findings presenting the ways to improve teamwork. The paper is divided into two main parts: the theoretical and the analytical one. The theoretical part of the paper is an overview of certain topics necessary for good nurse team and teamwork. The topic is very extensive and that is why the purpose of the paper is to summarize. There is summary of possible improvements at the end of each chapter. The core method of the analytical part of the paper was questionnaire survey. The research was conducted in county hospital on five various departments. The main aim of the analytical part was to find out the concrete possibility of improvement of nurse teamwork on each department and to chart the functionality of existing team. The results of the research are presented in graphs and charts with appropriate description. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29302
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč si myslíte, že Vám respondenti neodpovídali na otevřené otázky a jak byste toto pro příště změnila? 2. Jaký praktický výstup má vaše práce? cze
dc.identifier.stag 21381 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account