Analýza dopadů finanční krize na konkrétní region - Pardubický kraj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zapletal, David cze
dc.contributor.author Keclík, Petr
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:53Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53608
dc.description.abstract Tato práce byla vytvořena za účelem objasnění dopadů finanční krize na Pardubický kraj. Téma koresponduje se studovaným oborem. Práce je rozčleněna na globální pojetí finančních krizí a následné zaměření na konkrétní region ? Pardubický kraj. Práce je doplněna o grafy, které jasně poukazují na následky finanční krize a měly by být nápomocny pro snazší pochopení jednotlivých ekonomických veličin zasažených finanční krizí na území Pardubického kraje. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 991877 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Analýza cze
dc.subject krize cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject dopady cze
dc.subject finance cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject Analysis cze
dc.subject depression cze
dc.subject evolution cze
dc.subject impacts cze
dc.subject finance cze
dc.title Analýza dopadů finanční krize na konkrétní region - Pardubický kraj cze
dc.title.alternative Analysis of impacts financial crisis for specific region - Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis was made to clarify the impact of the financial crisis on the Pardubice region. The topic of the work corresponds with the field of studies. The thesis covers the global understanding of financial crises and consequently specializes in the Pardubice region in particular. In the thesis there is a number of graphs focused on the results of the financial crisis that are meant to help understand single economical issues hit by the financial crisis in the Pardubice region. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30696 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence 1)Uveďte, jaké odvětví bylo dle Vámi provedené analýzy zasažené v Pardubickém kraji nejvíce finanční krizí. 2)Navrhněte doporučení pro zlepšení ekonomické situace (respektive ekonomické stability) Pardubického kraje. cze
dc.identifier.stag 19568 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account