Vliv finanční krize na český bankovní sektor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna cze
dc.contributor.author Kubálek, Radim
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:51Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53601
dc.description.abstract Práce je zaměřena na to, jak finanční krize ovlivnila český bankovní sektor. A to z pohledu přímých dopadů na hospodářské výsledky českých bank, tak i dopadů nepřímých – vznik bankovní unie. Díky vysoké provázanosti českých bank na zahraniční vlastníky, je následně provedena komparace výsledků českých bank a jejich vlastníků. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 694951 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject banky cze
dc.subject bankovní unie cze
dc.subject centrální banka cze
dc.subject finanční krize cze
dc.subject komparace cze
dc.subject banks eng
dc.subject banking union eng
dc.subject central bank eng
dc.subject comparison eng
dc.subject financial crisis eng
dc.title Vliv finanční krize na český bankovní sektor cze
dc.title.alternative Impact of the Financial Crisis on the Czech Banking Sector eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on how the financial crisis affected the Czech banking sector. And in terms of direct impact on the financial results of Czech banks, as well as indirect impacts - the emergence of banking union. Due strong links with Czech banks to foreign owners is then compared results of Czech banks and their owners. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29517 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Na straně 30 je uvedeno, že český bankovní sektor má neobvyklý poměr vkladů a úvěrů. Lze uvedenou úroveň 135 \% poměrů vkladů a úvěrů hodnotit jako pozitivní či negativní? Jaká je úroveň poměrů vkladů a úvěrů v zahraničních bankovních sektorech, tj. Belgii, Německu a Francii? Čím je tato rozdílná úroveň způsobena? cze
dc.identifier.stag 19735 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account