Dopady selhání prvků kritické infrastruktury na provoz podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Jarathová, Veronika
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:48Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53592
dc.description.abstract Práce je zaměřena na dopady selhání prvků kritické infrastruktury na provoz podniku. Cílem práce je popsat dopady selhání prvků vybraných prvků kritické infrastruktury, konkrétně prvku energetiky a komunikačních a informačních systémů. Praktická část práce je vytvořena metodou řízeného rozhovoru a analýzou jeho výsledků. Výsledkem práce je zhodnocení nedostatků a návrhy opatření. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1576581 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject kritická infrastruktura cze
dc.subject prvky kritické infrastruktury cze
dc.subject krizový stav cze
dc.subject ochrana informací a dat cze
dc.subject výpadek elektrické energie cze
dc.subject critical infrastructure eng
dc.subject elements of crtical infrastructure eng
dc.subject crisis state eng
dc.subject protection of informations and data eng
dc.subject failure electrical energy eng
dc.title Dopady selhání prvků kritické infrastruktury na provoz podniku cze
dc.title.alternative Failure effects of critical infrastructure elements of business operations eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work is focused on the failure effects of critical infrastructure elements of business operations. The aim is to describe the effects of failure of elements selected elements of critical infrastructures, specifically energy elements and communications and information systems. The practical part of the work is formed by guided interview method and analyzing its results. Result of this work is to evaluate gaps and proposals for action. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29126 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Představení tématu práce, cíle bakalářské práce, teoretický základ, metodika získání dat, otázky řízeného rozhovoru, vyhodnocení bezpečnostních prvků společnosti DILERIS a.s., návrhy a doporučení v dané oblasti, ochrana interních dat zevnitř podniku, ochrana informací a dat zákazníků, záložní energetické zdroje, krizový plán při výpadku elektrické energie, zhodnocení a závěry práce. Doplňující otázky komise k tématu bakalářské práce. Byl problém získat potřebné informace? Poznámky k formální stránce práce. Otázky k cílům práce. Jak byl vyhodnocen řízený rozhovor? cze
dc.identifier.stag 13350 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account