Laboratorní model automatické mycí linky pro automobily

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor cze
dc.contributor.author Malý, Pavel
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:42Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53570
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit model mycí linky pro automobily a to jak mechanickou část, tak elektronickou. Velikost modelu bude úměrná skutečné mycí lince v poměru 1:18. Řídicí systém bude tvořen mikroprocesorem. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 3747800 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject řízení motoru cze
dc.subject mycí linka cze
dc.subject mikroprocesory cze
dc.subject direction of engines eng
dc.subject wash for cars eng
dc.subject microprocessors eng
dc.title Laboratorní model automatické mycí linky pro automobily cze
dc.title.alternative Laboratory model automatic wash for cars eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is create a model of cash for cars on mechanical part and electronic part too. The size of model will be proportional of real wash in ratio 1:18. A directional system will be create of microprocessor. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D29744 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace laboratorního modelu mechatronického systému - automatické mycí linky pro automobily. Student prokázal dobrou orientaci v oblasti řešené problematiky. Cíl bakalářské práce byl splněn. Student zodpověděl všechny otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 17438 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account