Plísně jako závažný alergen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Soukupová, Tereza
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:43:11Z
dc.date.available 2013-09-03T19:43:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53288
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o plísních v souvislosti s alergickými reakcemi u lidí, které jsou jimi vyvolány. Dále se věnuje nejznámějším plísním, které se vyskytují v domácím i venkovním prostředí a způsobují tyto alergie. Poslední část se zaměřuje na alergické projevy u lidí, způsoby diagnostiky, léčbu a nejnovější studie. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1199570 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject plísně cze
dc.subject alergie cze
dc.subject onemocnění cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject nejnovější studie cze
dc.subject molds eng
dc.subject allergy eng
dc.subject disease eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject treatment eng
dc.subject latest studies eng
dc.title Plísně jako závažný alergen cze
dc.title.alternative Fungi as a serious allergen eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This bachelor´s degree thesis is about fungi and their correlation with allergic reactions they cause in people. It also talks about the most common fungi found in home and outdoor environments, that are the cause of these allergies. The last part focuses on allergic symptoms in people, their diagnosis and treatment and on the latest studies. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29033 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20729 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account