Onemocnění způsobená Mycoplasma hominis, laboratorní diagnostika a terapie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sleha, Radek
dc.contributor.author Ullmannová, Petra
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:43:09Z
dc.date.available 2013-09-03T19:43:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53278
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá podmíněně patogenní bakterií Mycoplasma hominis, která je častým původcem urogenitálních a respiračních onemocnění u lidí. Pozornost je věnována charakterizaci bakterie, taxonomii, morfologii, diagnostice, terapii a prevenci. V práci jsou shrnuty dostupné informace o výskytu a onemocněních, která uvedený mikroorganismus vyvolává. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 933872 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Mycoplasma hominis cze
dc.subject onemocnění cze
dc.subject laboratorní diagnostika cze
dc.subject terapie cze
dc.subject diseases eng
dc.subject laboratory diagnosis eng
dc.subject therapy eng
dc.title Onemocnění způsobená Mycoplasma hominis, laboratorní diagnostika a terapie cze
dc.title.alternative Diseases caused by Mycoplasma hominis, laboratory diagnosis and therapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the pathogenic bacterium Mycoplasma hominis, which is the most common agent of urogenital and respiratory diseases. Attention is paid to bacterial characteristics, taxonomy, morphology, diagnosis, therapy and prevention. This work summarizes available information on diseases caused by this bacterium. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29049 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce 3. Student/ka zodpověděl/a všechny dotazy a připomínky k BP cze
dc.identifier.stag 18494 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account