Metody odstraňování sloučenin fosforu z odpadních vod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Bednářová, Kristýna
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:43:08Z
dc.date.available 2013-09-03T19:43:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53272
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na metody odstraňování sloučenin fosforu z odpadních vod a na jejich vzájemné porovnání. Dále je v práci uvedena příslušná legislativa a možné zdroje znečištění vod sloučeninami fosforu. V práci jsou také popsány metody stanovení fosforu ve vodách. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 1140504 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject fosfor cze
dc.subject voda cze
dc.subject eutrofizace cze
dc.subject chemické metody cze
dc.subject biologické metody cze
dc.subject mikroorganismy cze
dc.subject aktivační kal cze
dc.subject phosphorus eng
dc.subject water eng
dc.subject eutrophication eng
dc.subject chemical methods eng
dc.subject biological methods eng
dc.subject microorganisms eng
dc.subject activation sludge eng
dc.title Metody odstraňování sloučenin fosforu z odpadních vod cze
dc.title.alternative Methods of removing phosphorus compounds from wastewater eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor?s work is focused on methods for removing phosphorus compounds from wastewater and their comparison. The study also set out in the corresponding legislation possible sources of water pollution caused by phosphorous compounds. The work also describes methods for the determination of phosphorus in the water. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29201 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Názvy jednotlivých procesů, kombinování českých a anglických výrazů. Limity pro čištění odpadních vod, malé domovní čistírny. Elektrokoagulace, nestálost elektrického proudu. Metody stanovení fosforu, převedení polyfosforečnanů - kyselá hydrolýza. Odkazy jsou součástí věty. cze
dc.identifier.stag 17698 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account