African-American issues in mid-20th century America as represented in The Death of Bessie Smith

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sampey, Daniel Paul
dc.contributor.author Brendlová, Martina
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:43:01Z
dc.date.available 2013-09-03T19:43:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53241
dc.description.abstract This thesis focuses on the depiction of African-American issues as they appear in Edward Albee?s play The Death of Bessie Smith. The thesis depicts the position of African Americans in American society during the 20th century and their relations with a white community. At the same time, space is also devoted to the depiction of Bessie Smith?s character whose accuracy is compared to historical records. Finally, literary devices used by Edward Albee in this particular play are examined. eng
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1104957 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject African Americans eng
dc.subject Albee, Edward eng
dc.subject Death of Bessie Smith, The eng
dc.subject segregation eng
dc.subject social inequality eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject Afroameričané cze
dc.subject Smrt Bessie Smithové cze
dc.subject segregace cze
dc.subject sociální nerovnost cze
dc.subject diskriminace cze
dc.title African-American issues in mid-20th century America as represented in The Death of Bessie Smith eng
dc.title.alternative Afro-Americké otázky v Americe poloviny 20. století jak jsou zobrazeny ve Smrti Bessie Smithové cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá vyobrazením problémů, se kterými se potýká afroamerická komunita v díle Edwarda Albeeho Smrt Bessie Smithové. Práce mapuje postavení Afroameričanů v americké společnosti během 20. století a jejich soužití v rámci bělošské komunity. Zároveň je prostor věnován také vyobrazení Bessie Smithové, jejíž postava je porovnána s historickými záznamy. V neposlední řadě jsou také zkoumány literární prostředky, které Edward Albee využívá v dané hře. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31739 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 19276 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account