Budování společenských vazeb v dopisech hraběte Jana z Rotálu knížatům Maxmiliánovi II. a Ferdinandovi z Ditrichštejna. Edice korespondence z let 1647 - 1666

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet