Odstraňování volných mastných kyselin z bionafty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopal, František cze
dc.contributor.author Vávra, Aleš
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:53Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53209
dc.description.abstract Tato práce je zaměřená na odstraňování volných mastných kyselin z esterové fáze. Byly navrženy různé postupy odstraňování volných mastných kyselin z esterové fáze vzniklých po neutralizaci kyselinou fosforečnou. Volné mastné kyseliny byly převedeny na vápenatá mýdla a vzniklá suspenze byla separována centrifugací. Byly stanoveny různé experimentální podmínky s cílem získat esterovou fázi s minimálním číslem kyselosti, ale tak aby byl obsah vápníku co nejmenší. Obsah vápníku byl stanoven na plamenovém fotometru kalibrační metodou na standard vápenaté soli v oleji pro kalibraci. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 2013099 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject biodiesel cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject neutralizace kyselin cze
dc.subject číslo kyselosti cze
dc.subject hydroxid vápenatý cze
dc.subject transesterification eng
dc.subject neutralization of acids eng
dc.subject acid number eng
dc.subject calcium hydroxide eng
dc.title Odstraňování volných mastných kyselin z bionafty cze
dc.title.alternative Removing of Free Fatty Acids from Biodiesel eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on removing free fatty acids from the ester phase. Various methods have been proposed removing free fatty acids from the ester phase arising after neutralization with phosphoric acid. Free fatty acids were converted to calcium soaps, and the resulting suspension was separated by centrifugation. Have been proposed various experimental conditions to obtain the ester phase with minimum acid number, but so that the calcium content is minimized. The calcium content was determined on a flame photometer calibration by the standard calcium salt oil for calibration. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29191 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 21041 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account