Chalkogenidy - materiály pro záznam informace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Košťál, Petr cze
dc.contributor.author Stehlík, Stanislav
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:46Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53181
dc.description.abstract Práce se zabývá základní charakteristikou chalkogenidových skel a vysvětlením pojmu sklotvornosti. Dále shrnuje základní vlastnosti systému Ge-Sb-Te a dalších opticky aktivních materiálů. Také objasňuje princip fungování optických disků a PCRAM modulů. Na závěr jsou uvedeny základní způsoby přípravy amorfních materiálů. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 1706091 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject Ge-Sb-Te systém cze
dc.subject optické disky cze
dc.subject PCRAM cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject optical discs eng
dc.title Chalkogenidy - materiály pro záznam informace cze
dc.title.alternative Chalcogenides for data storage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with fundamental characteristics of chalcogenide glasses and clarification of glass-forming ability. Description of properties of Ge-Sb-Te system and other optically active materials is also included. Principles of optical discs and PCRAM are explained. The methods of preparation of amorphous materials are summarized. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28983 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací. Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Diskutujte uvedenou rychlost chlazení. Jaká je stabilita amorfní fáze u záznamových médií? Na čem závisí rychlost čtení informace ze záznamového média. cze
dc.identifier.stag 20999 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account