Využití polymorfismů DNA k identifikaci osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Skalová, Štěpánka
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:44Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53170
dc.description.abstract Práce je věnována polymorfismům DNA, které lze využít k identifikaci osob. Popisuje výhody a nevýhody jednotlivých typů polymorfismů a také jejich vlastnosti a využití. Dále se věnuje samotné forenzní analýze polymorfní DNA a neméně důležitým genetickým databázím. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1476620 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject polymorfismus cze
dc.subject DNA cze
dc.subject forenzní analýza cze
dc.subject STRs cze
dc.subject databáze DNA cze
dc.subject polymorphism eng
dc.subject forensic analysis eng
dc.subject DNA database eng
dc.title Využití polymorfismů DNA k identifikaci osob cze
dc.title.alternative The use of DNA polymorphisms to identify persons eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work is devoted to DNA polymorphisms which can be used to identify people. Describes the advantages and disadvantages of different types of polymorphisms and their properties and uses. It also discusses the very forensic analysis of polymorphic DNA and equally important genetic databases. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29034 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuse k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20780 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account