Význam nasycených mastných kyselin u člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Brejtrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:43Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53169
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá charakteristikou lipidů a mastnými kyselinami - jejich strukturou, názvoslovím, vlastnostmi, syntézou a také metodikou jejich stanovení v lidské plazmě. Podrobně jsou rozebrány nasycené mastné kyseliny a zkoumán jejich vliv na lidské zdraví. Hlavní problematikou této práce je vztah nasycených mastných kyselin k metabolickému syndromu, diabetes mellitus, kardiovaskulárním chorobám a dalším odvozeným onemocněním. V neposlední řadě se zabývá výživovým doporučením pro zlepšení důsledků civilizačních chorob a kampaní lékařů českých. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 846792 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject lipidy cze
dc.subject nasycené mastné kyseliny cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject metabolický syndrom cze
dc.subject kardiovaskulární onemocnění cze
dc.subject lipids eng
dc.subject saturated fatty acids eng
dc.subject metabolic syndrome eng
dc.subject cardiovascular diseases eng
dc.title Význam nasycených mastných kyselin u člověka cze
dc.title.alternative Importance of saturated fatty acids in humans eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the characterization of lipids and fatty acids - their structure, nomenclature, properties, synthesis and methodology of their determination in human plasma. Saturated fatty acids are discussed in detail and studied their effect on human health. The main issue of this work is to describe the relationships of saturated fatty acids to the metabolic syndrome, diabetes mellitus, cardiovascular diseases and other diseases derived. Last but not least deals with the nutritional recommendations for improving the impact of civilization diseases and campaign Czech doctors. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29040 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20605 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account