Vliv tiskových barev na pevnost lepených vazeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Jiří cze
dc.contributor.author Světlík, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:43Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53168
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou pevnosti lepené vazby a zda na ni mají tiskové barvy pozitivní nebo negativní vliv, pokud zasahují až do hřbetu vazby. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 4773191 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject lepená vazba cze
dc.subject adheze cze
dc.subject disperzní lepidlo cze
dc.subject koheze cze
dc.subject adhesive binding eng
dc.subject dispersion glue eng
dc.subject cohesion eng
dc.title Vliv tiskových barev na pevnost lepených vazeb cze
dc.title.alternative Influence of printing inks on fastness of adhesive binding eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of preented bachelorś thesis is to determine the effect of pronting ink on adhesive binding. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29080 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Kolik bloků bylo připraveno pro měření? doc. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Jaké hodnoty směrodatných odchylek byly získány? prof. Ing. Petr Kalenda, Csc. - Co znamená lepidlo PUR, jakým způsobem se vytvrzuje? ing. Jan Vališ, Ph.D. - Jaká pevnost vazeb se bere jako dostatečná? cze
dc.identifier.stag 17487 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account