Rodina a každodennost ve vybraných povídkách Ignáta Herrmanna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poslední, Petr cze
dc.contributor.author Nezbedová, Martina
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:39Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53149
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na systematický rozbor několika vybraných povídek spisovatele Ignáta Herrmanna. Ignát Herrmann (1854-1935) byl novinářem, fejetonistou, romanopiscem, autorem mnoha povídek a vzpomínek na starou Prahu. K jeho nejznámějším dílům patří existenciální román U snědeného krámu a humoristický román Otec Kondelík a ženich Vejvara. Ve své práci jsem se orientovala na způsob zobrazení jednotlivých postav v rámci jejich fikčních světů, které jsou tvořeny především rodinným prostředím. Ve vybraných dílech jsem analyzovala literární ztvárnění rodiny, vzájemných rodinných vztahů a každodennosti. Výzkum jsem zaměřila na díla vydaná mezi lety 1893 až 1913 s důrazem na různě zobrazené téma rodiny. Pro svůj výzkum jsem vybrala povídky z těchto svazků povídkových souborů: Evička a jiné výjevy rodinné, Páté přes deváté, Rodiny a rodinky, Staří mládenci, Z pamětí starého mrzouta. Jako metodu výzkumu jsem zvolila analýzu z hlediska skladby, počtu a typologie členů jednotlivých rodin, jejich vzájemných vazeb a vztahů, rodinných událostí a každodennosti. cze
dc.format 125 s., 5 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 1250239 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject Herrmann, Ignát cze
dc.subject povídky cze
dc.subject postavy cze
dc.subject měšťanské rodiny cze
dc.subject rodinné vztahy cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject 19th century eng
dc.subject Herrmann, Ignát eng
dc.subject short stories eng
dc.subject characters eng
dc.subject common families eng
dc.subject relationships in family eng
dc.subject everydayness eng
dc.title Rodina a každodennost ve vybraných povídkách Ignáta Herrmanna cze
dc.title.alternative Family and Everyday Life in Selected Tales by Ignat Herrmann eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bartůňková, Jana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated In my work, I have focused to stance of making literature family, its members and relations in the writings of Ignát Herrmann. Ignát Herrmann (1854-1935) was a reporter, feulletonist, author of novels, tales and memories of Prague. His most familiar writings are: Otec Kundelík a ženich Vejvara, U snědeného krámu and Vdavky Nanynky Kulichové. I have worked with writings publicated between years 1893 and 1913, and I focused on the common relation theme of family. To my research, I have chosen novels: Evička a jiné výjevy rodinné, Páté přes deváté, Rodiny a rodinky, Staří mládenci, Z pamětí starého mrzouta. Used reserch method has been analytics. I have examined every role played by characters of a novel family. Factualy there are fathers, mothers, children, husbands, brides and married couples. I have taken care of showing common days in chosen writings. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29916 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Prezentace magisterské diplomové práce. Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a opnonenta. Diplomantka reagovala na posudky a vznesené otázky. cze
dc.identifier.stag 20049 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account