Systémová zánětlivá odpověď a úloha lipidů jako aktivátorů zánětu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Schickerová, Julie
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:30Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53116
dc.description.abstract Práce se zabývá úlohou lipidů jako aktivátorů systémové zánětlivé odpovědi se zaměřením na její mechanismy aktivace a průběhu. Stručně vystihuje úlohu lipidových mediátorů v pozici aktivátorů zánětlivého procesu. Popisuje zánět z pohledu začínajícího buněčného zánětlivého procesu, který je charakterizován chronickými subklinickými příznaky. Zabývá se možností jeho ovlivnění pomocí změn ve složení lipidových molekul, pochopením primárních nitrobuněčných signálních mechanismů stojících na počátku jeho rozvoje a jeho úlohou v patogenezi moderních civilizačních chorob. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 3510101 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject lipidy cze
dc.subject lipidové mediátory cze
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject tuková tkáň cze
dc.subject zánětlivé procesy cze
dc.subject buněčné záněty cze
dc.subject genetické transkripční faktory cze
dc.subject lipids eng
dc.subject lipid mediators eng
dc.subject fatty acids eng
dc.subject adipose tissue eng
dc.subject inflammatory processes eng
dc.subject cellular inflammation eng
dc.subject gene transcription factors eng
dc.title Systémová zánětlivá odpověď a úloha lipidů jako aktivátorů zánětu cze
dc.title.alternative Systemic inflammation and the role of lipids in inflammatory processes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the role of lipids as activators of systemic inflammatory processes and focuses on its mechanisms of activation and progress. The thesis depicts the role of lipid mediators in the position of activators of inflammatory processes. It describes the inflammation, viewed from the beginnings of the cellular inflammatory processes, which is characterised by chronic subclinical symptoms. The thesis concerns the possibility of its influencing using the composition modifications of lipid molecules, with the understanding of primary cellular signalling mechanisms which stand at the beginning of its progress and it also deals with its role in modern civilization diseases. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29035 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20724 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account