Příprava konjugátů cholesterolu s blokovým kopolymerem poly(ethylenglykol)-b-poly(lysin)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel cze
dc.contributor.author Hanusová, Martina
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:09Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53027
dc.description.abstract Pomocí Gabrielovy syntézy byl připraven , -diaminopoly(ethylenglykol). Z něj byly reakcí s N-karboxanhydridem L-(Z)-lysinu připraveny příslušné blokové kopolymery poly(ethylenglykol)-b-poly[?-(benzyloxykarbonyl)-L-lysin]. Aminové skupiny lysinových jednotek byly odchráněny trifluoroctovou kyselinou na blokové kopolymery poly(ethylenglykol)-b-poly(L-lysin). Následně byly reakcí s cholesteryl-chlorformiátem připraveny konjugáty poly(ethylenglykol)-b-poly(L-lysin)-cholesterol. Všechny připravené sloučeniny a meziprodukty byly charakterizovány pomocí 1H NMR spektroskopie, vybrané deriváty byly charakterizovány IČ spektroskopií a byla stanovena elementární analýza. cze
dc.format 52 s. + přílohy cze
dc.format.extent 2152689 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject cholesterol cze
dc.subject lipoproteiny cze
dc.subject alfa,omega-diamino(polyethylenglykol) cze
dc.subject kopolymer poly(ethylenglykol-b-poly[eta-benzyloxykarbonyl-L-lysin] cze
dc.subject konjugát poly cze
dc.subject poly(ethylenglykol)-b-poly(L-lysin)-cholesterol cze
dc.subject cholesterol eng
dc.subject lipoproteins eng
dc.subject L-lysine-cholesterol conjugate eng
dc.title Příprava konjugátů cholesterolu s blokovým kopolymerem poly(ethylenglykol)-b-poly(lysin) cze
dc.title.alternative Synthesis of cholesterol conjugates with poly(ethylene glycol)-b-poly(lysine) block copolymer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated , -Diaminopoly(ethylene glycol) was prepared via Gabriel synthesis. The serie of block copolymers - poly(ethylene glycol)-b-poly[?-(benzyloxycarbonyl)-L-lysine] - was synthetized by ring-opening polymerization of NCA-(Z)-L-lysine initiated by , -diaminopoly(ethylene glycol). The conjugates of poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lysin)-cholesterol were synthetized after deprotection of amino groups of lysine units by treatment with trifluoroacetic acid. All of the prepared compounds and their intermediates were characterized by means of 1H NMR spectroscopy, selected derivatives by means of IR spectroscopy and the elemental analysis was determined. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29157 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student prezentoval svoji bakalářskou práci a vyjádřil se k připomínkám v posudku. cze
dc.identifier.stag 20359 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account