Inventarizace v životním cyklu produktu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávra, Jan cze
dc.contributor.author Nesládková, Tereza
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:07Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53020
dc.description.abstract Práce je věnována metodě Life Cycle Assessment s bližším zaměřením na druhou fázi této metody - Inventarizační analýzu. Zabývá se jednotlivými fázemi životního cyklu produktu. Popisuje možná použití metody Life Cycle Assessment v podniku. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1238164 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject životní cyklus produktu cze
dc.subject analýza životního cyklu produktu cze
dc.subject aplikace analýzy životního cyklu produktu cze
dc.subject inventarizační analýza cze
dc.subject Product Life Cycle cze
dc.subject Life Cycle Assessment cze
dc.subject Application Life Cycle Assessment cze
dc.subject Inventory Analysis cze
dc.title Inventarizace v životním cyklu produktu cze
dc.title.alternative Inventory in the Life Cycle of a Product eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the principle of LCA methods and especially on the second phase of the Inventory analysis. Focuses with individual phase of Life Cycle of Product.Describes the possible use of LCA in the company. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30473 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Co podle vás představuje ve společnosti největší environmentální riziko? Používají nějaká koncová zařízení? Mají nastavený nějaký systém, který by vedl k trvalému zlepšování životního prostředí (např. motivace pracovníků apod.)? Jsou nějak motivováni zaměstnanci, pokud přijdou s nějakým návrhem na zlepšení životního prostředí? Vidíte nějaký problém při aplikování metody, kterou uvádíte? Co rozumíte v té vaší práci slovem "produkt"? O jaký produkt se tedy jedná? Jaký je konec životního cyklu tohoto produktu? Budete tedy uvažovat o tom, jaké budete používat suroviny, aby životní cyklus výrobku byl co možná nejefektivnější z hlediska enviromentálního aspektu? (viz. Metoda, kterou uvádíte). cze
dc.identifier.stag 21049 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account