Herní terapie v českých nemocnicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva cze
dc.contributor.author Urbanová, Jana
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:58Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52566
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku herní terapie a práce herního specialisty na dětských odděleních. Teoretická část charakterizuje problematiku hospitalizace dětí, definuje hru, herní terapii, její historii a činnosti herního specialisty. Praktická část je rozdělena na kvantitativní šetření četnosti herní terapie na dětských odděleních v ČR a kvalitativní část rozebírající herní terapii na 4 vybraných dětských odděleních. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2858703 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject děti cze
dc.subject hospitalizace cze
dc.subject hra cze
dc.subject herní terapie cze
dc.subject herní specialista cze
dc.subject play-specialist cze
dc.subject children eng
dc.subject hospitalization eng
dc.subject play eng
dc.subject play therapy eng
dc.title Herní terapie v českých nemocnicích cze
dc.title.alternative Play therapy in Czech hospitals eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Němec, Vladimír cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the play therapy and the work of play specialist in the pediatric departments. The theoretical part describes the hospitalization of children, defines the game, play therapy, its history and activities of play specialist. The practical part is divided into the quantitative survey of the frequency of play therapy, the equipment and the components used in play therapy in pediatric departments in the Czech Republic and analyzing of qualitative part of play therapy in the four selected pediatric departments. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28404
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Můžete na základě kvalitativního výzkumu odhadnout, nakoli jsou odpovědi na otázky v dorazníku pravdivě zodpovězeny? 2. Do jaké kategorie jsou v nemocnicích zařazeni herní specialisté? cze
dc.identifier.stag 21570 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account