Posilování vztahů se zákazníky a formy jejich posilování na BtoB trzích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecinová, Zuzana
dc.contributor.author Jehličková, Aneta
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:49Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52543
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na možnosti řízení vztahů podniku se zákazníky a na hledání a nalezení nejvhodnějších variant pro co nejlukrativnější vztah. V teoretické části práce je vymezena podstata řízení vztahu se zákazníky a poté analyzovány fáze, ve kterých se zákazník během vztahu nalézá. Dále se práce zabývá metodami stálého rozvoje a zlepšování vztahů se zákazníky. Praktická část diplomové práce je věnována přípravě, realizaci a vyhodnocení primárního výzkumu. V první části výzkumu jsou zjišťovány nástroje a opatření pro posilování vztahů se zákazníky a jejich úroveň ve společnosti Synthesia a.s. a druhá část je zaměřena na úlohu pracovníků společnosti Synthesia a. s. při posilování vztahů se zákazníky a na jejich spolupráci v tomto procesu. cze
dc.format 144 s. cze
dc.format.extent 4662862 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cze
dc.subject hodnota pro zákazníky cze
dc.subject posilování vztahů se zákazníky cze
dc.subject kvalitativní výzkum cze
dc.subject kvantitativní výzkum cze
dc.subject customers eng
dc.subject customer relationship management eng
dc.subject customer value eng
dc.subject strengthening customer relationships eng
dc.subject qualitative research eng
dc.subject quantitative research eng
dc.title Posilování vztahů se zákazníky a formy jejich posilování na BtoB trzích cze
dc.title.alternative Customer relationship management and forms of strengthening the BtoB markets eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Liška, Josef
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the possibilities of relationship management between enterprise and customers and also on searching and finding the most suitable variant for the most lucrative relationship. The theory defines the nature of customer relationship management and then analyzed phases in which the customer is actually placed. The work deals with methods of continuous development and improvement of customer relations. The practical part of the thesis is devoted to the preparation, implementation and evaluation of primary research. In the first part of the research the tools and measures for strengthening customer relationships and their level in Synthesia a.s. are identified. The second part is focused on the role of employees of company Synthesia in strengthening relationships with customers and on their cooperation in this process. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28208 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Uveďte konkrétní příklady faktorů ovlivňujících vztahy se zákazníky a jejich konkrétní dopady a porovnejte teoreticky popsané posilování vztahů se zákazníky s prakticky zjištěnými skutečnostmi. Jak se shodují faktory konkrétně s tím, co jste vyzkoumala? Které faktory jsou podle vás skutečně přínosné nejen z pohledu vaší teorie, ale i z pohledu firmy, kde jste prováděla výzkum? Jaká byla spolupráce ve výzkumu a vývoji? Kdo jsou klíčoví zákazníci? Jak se díváte na lhůty splatnosti? Mohla byste prosím vysvětlit podrobněji alespoň jeden z grafů, které v práci uvádíte? cze
dc.identifier.stag 20929 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account