Podpora a preference městské hromadné dopravy v Olomouci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Kučerková, Marcela
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:25Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52474
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá popisem současných podpůrných a preferenčních opatření u městské hromadné dopravy v Olomouci a návrhem opatření pro její zlepšení. První kapitola popisuje obecné možnosti preference, druhá dopravu v Olomouci. Ve třetí kapitole je analyzován současný stav preference pro přímé nástroje a ve čtvrté kapitole pro nepřímé nástroje. V následující kapitole je navržena úprava zastávky U Dómu a preferenční opatření na křižovatce třída Míru - Pražská. V poslední části této diplomové práce je vyhodnocení uvedených návrhů. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 4556664 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Dopravní podnik města Olomouc cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject preference cze
dc.subject podpora cze
dc.subject tramvaje cze
dc.subject autobusy cze
dc.subject nástroje přímé a nepřímé cze
dc.subject Olomouc public transport company eng
dc.subject urban public transport eng
dc.subject preference eng
dc.subject support eng
dc.subject trams eng
dc.subject buses eng
dc.subject direct and indirect instruments eng
dc.title Podpora a preference městské hromadné dopravy v Olomouci cze
dc.title.alternative Support and preference of the city´s public transport in Olomouc eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the description of current bolstering and preferential measures in urban public transport in the city of Olomouc and proposes measures for its improvement. The first chapter describes common possibilities of preference and the second chapter describes transport in Olomouc. The current state of preference for direct instruments is analyzed in the third chapter, and for indirect instruments in the fourth chapter. The following chapter contains the proposals of the "U Dómu" tramcar stop modification and preferential measures at the "Třída Míru - Pražská" intersection. The presented proposals are assessed in the final part of the dissertation. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28394 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl všechny dotazy oponenta i zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 21319 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account