Domácí násilí na ženách v Poličce a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paulovič, Jaroslav cze
dc.contributor.author Příhodová, Martina
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:07Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52424
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou domácího násilí na ženách, tedy obětech, které zažily tento jev na vlastní kůži. Teoretická část zahrnuje vysvětlení základních pojmů, které se týkají domácího násilí, typologii agresora a oběti, současnou legislativu a možnosti pomoci obětem domácího násilí. Praktická část je rozdělená do dvou částí, první část věnuje pozornost obecně známým příkladům domácího násilí, zejména známému případu spisovatelky Simony Monyové a druhá část zahrnuje kvalitativní výzkumné šetření provedené formou polostrukturovaného rozhovoru s oběťmi domácího násilí. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2803117 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject domácí násilí cze
dc.subject ženy cze
dc.subject oběti cze
dc.subject agresoři cze
dc.subject domestic violence eng
dc.subject women eng
dc.subject victims eng
dc.subject aggressors eng
dc.title Domácí násilí na ženách v Poličce a okolí cze
dc.title.alternative Domestic Violence against Women in Polička Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ryška, Tomáš cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of domestic violence against women, thus victims who have experienced this phenomenon first-hand. The theoretical part includes explanation of basic concepts relating to domestic violence, typology of aggressor and victim, current legislation and possibility to help victims of domestic violence. The practical part is divided into two parts, the first part concentrates on the well-known examples of domestic violence, especially on the well known case of a writer Simona Monyová and the second part includes a qualitative research conducted through semi-structured interviews with victims of domestic violence. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Komunitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D28624 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou práci a její závěry. Proběhla diskuse nad posudky. cze
dc.identifier.stag 21279 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account