Využití imobilizovaného lysozymu pro fragmentaci bakteriálních buněk pro MS analýzu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie
dc.contributor.author Pláteníková, Zuzana
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:01Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52408
dc.description.abstract V rámci diplomové práce byla optimalizována metoda stanovení aktivity lysozymu v mikrotitrační destičce pomocí substrátu Micrococcus luteus, přípraven magnetický nosič s imobilizovaným lysozymem, stanovena operační a skladovací stabilita tohoto imobilizovaného lysozymu a připravený nosič byl využit pro fragmentaci bakteriálních buněk pro jejich snazší identifikaci pomocí hmotnostní spektrometrie. K přípravě magnetického nosiče byly vybrány částice s hydroxylovými a karboxylovými funkčními skupinami. Pro fragmentaci buněk byly využity částice s hydroxylovými funkčními skupinami. U těchto částic byla také stanovena operační a skladovací stabilita imobilizovaného lysozymu s pomocí fluorescenčního substrátu 4-methylumbelliferyl-β-D-N,N',N''-triacetylchitotriosidu. Vedle lysozymu byl k fragmentaci buněčné stěny využíván také roztok acetonitrilu s kyselinou trifluoroctovou. Výsledky fragmentace byly ověřovány elektroforeticky a pomocí MALDI – TOF MS. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 4695362 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject lysozym cze
dc.subject imobilizace cze
dc.subject magnetické nosiče cze
dc.subject buněčná stěna bakterií cze
dc.subject ACN/TFA cze
dc.subject MALDI - TOF MS cze
dc.subject lysozyme eng
dc.subject immobilization eng
dc.subject magnetic carriers eng
dc.subject cell wall of bacteria eng
dc.title Využití imobilizovaného lysozymu pro fragmentaci bakteriálních buněk pro MS analýzu cze
dc.title.alternative Utilization of immobilized lysozyme for fragmentation of bacterial cells for MS analysis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Řehulka, Pavel
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated Within this thesis the method for the determination of lysozyme activity in a microtiter plate with the substrate Micrococcus luteus has been optimized, magnetic carriers with immobilized lysozyme were prepared, operational and storage stability of the immobilized lysozyme were determined and subsequently prepared carrier was used for the fragmentation of bacterial cells for their easier identification by mass spectrometry. Particles with the hydroxyl and carboxyl functional groups were selected for preparation of the magnetic carrier with immobilized lysozyme. Particles with hydroxyl functional groups were used for the fragmentation of cells. The operational and storage stability of the immobilized lysozyme for these particles was determined by using the fluorescent substrate 4-methylumbelliferyl-β-DN,N',N''-triacetylchitotriosid. Acetonitrile solution with trifluoroacetic acid was, in addition to the lysozyme, also used for fragmentation of the cellular walls. Efficiency of fragmentation was verified by electrophoresis and MALDI – TOF MS. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27927 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP cze
dc.identifier.stag 20501 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account