Ekologické třaskaviny: Syntéza a charakterizace anorganických solí nitraminů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyáš, Robert cze
dc.contributor.author Olajoš, Radim
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:00Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52404
dc.description.abstract Teoretická část práce se zabývá shrnutím dosavadních poznatků o solích nitraminů se zaměřením na jejich fyzikální a chemické vlastnosti. V experimentální části byla provedena syntéza těchto solí a jejich následná charakterizace dostupnými analytickými metodami jako jsou elementární analýza infračervená spektrometrie, diferenční termická analýza, termogravimetrie, izotachoforéza a rentgenostrukturní analýza. U syntetizovaných vzorků byly zjištěny citlivostní charakteristiky (citlivost k nárazu, tření a elektrostatické jiskře). cze
dc.format 98 s.+ přílohy cze
dc.format.extent 4518411 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.5.2023 cze
dc.subject soli nitraminů cze
dc.subject methylnitramin cze
dc.subject methylendinitramin cze
dc.subject methylendiisonitramin cze
dc.subject ethylendinitramin cze
dc.subject analýza cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject salts of nitramine eng
dc.subject methylnitramine eng
dc.subject methylendinitramine eng
dc.subject methylendiisonitramine eng
dc.subject ethylendinitramine eng
dc.subject analysis eng
dc.subject synthesis eng
dc.title Ekologické třaskaviny: Syntéza a charakterizace anorganických solí nitraminů cze
dc.title.alternative Environmentally Friendly Primary Explosives: Synthesis and Characterisation of Inorganic Salts of Nitramines eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis summarizes current knowledge in the field of nitramine salts focusing on their physical and chemical properties. The synthesis of selected salts and subsequent characterization (using analytical methods such as elemental analysis, infrared spectroscopy, differential thermal analysis, thermogravimetry, isotachophoresis and X-ray structural analysis) is a content of the experimental part. The sensitivity data (sensitivity to impact, friction and electrostatic spark) were measured, evaluated and compared with common explosives. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28665 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem ústavu cze
dc.description.defence Diplomant v přiměřeném rozsahu a na požadované úrovni představil svou diplomovou práci. Zodpověděl připomínky a dotazy oponenta. Reagoval na dotazy komise : 1. Jak se podařilo vypěstovat krystaly? 2. Jsou testy, které děláte vhodné pro potenciální třaskaviny? např. kdybyste testoval dinol? V diskuzi bylo vysvětleno jaké testy by bylo možné doplnit. cze
dc.identifier.stag 20978 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account