Návrh logistických modelů v Siemens s. r. o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Mohelnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Štěpánek, Martin
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:34Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52333
dc.description.abstract Tato dipomová práce se zabývá logistickými modely v podniku Siemens s. r. o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Mohelnice. Cílem práce je navrhnout logistické modely a následně vybrat model, který je pro podnik ekonomicky nejvýhodnější. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 877401 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject logistika cze
dc.subject BTS cze
dc.subject skladování cze
dc.subject přeprava materiálů cze
dc.subject ekonomické zhodnocení cze
dc.subject logistics eng
dc.subject storage eng
dc.subject transportation of materials eng
dc.subject economic evaluation eng
dc.title Návrh logistických modelů v Siemens s. r. o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Mohelnice cze
dc.title.alternative Draft of logistic models in Siemens s.r.o., Busbar Trunking Systems Mohelnice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hozák, Josef
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This thesis deals with logistic models in the company Siemens Ltd., branch Busbar Trunking Systems Mohelnice. The aim is to propose a logistic models and then choose the model that is economically advantageous for the company. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31778 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 21347 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account