Stanovení glutathionu v buňkách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman
dc.contributor.author Brandtnerová, Martina
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:23Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52308
dc.description.abstract Práce se zabývá stanovením celkového glutathionu a glutathiondisulfidu v lidské plné krvi a v suché kapce krve u skupiny dobrovolných dárců krve metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 3803101 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.5.2014 cze
dc.subject celkový glutathion cze
dc.subject glutathiondisulfid cze
dc.subject oxidační stres cze
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí cze
dc.subject suché kapky krve cze
dc.subject vzorky cze
dc.subject naftalen-2,3-dikarboxaldehyd cze
dc.subject total glutathione eng
dc.subject glutathione disulfide eng
dc.subject oxidative stress eng
dc.subject high-performance liquid chromatography with fluorescence detection eng
dc.subject dried blood spot eng
dc.subject samples eng
dc.subject naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde eng
dc.title Stanovení glutathionu v buňkách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí cze
dc.title.alternative Determination of intracellular glutathione using highperformance liquid chromatography with fluorescence detection eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kučerová, Jana
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated Scientific research deals with a determination of total glutathione and glutathione disulfide in human whole blood and dried blood spot samples in a group of blood donors using a high-perforformance liquid chromatography with fluorescence detection. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27957 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP cze
dc.identifier.stag 20480 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account