Průzkum pergamenových rukopisů a tisků s poškozenou křídovou vrstvou ze sbírek Židovského muzea v Praze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Andrtová, Eva
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:11Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52279
dc.description.abstract Práce je zaměřena na co nejpřesnější popis a charakteristiku poškození pergamenových rukopisů a tisků s křídovou povrchovou úpravou nacházejících se ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Jedná se o velice specifické a velmi poškozené objekty, pro jejichž zachování je klíčový důkladný fyzický i chemický průzkum. Součástí práce je také experimentální část, ve které jsou ověřovány a dále zkoumány zjištěné informace o charakteru a složení křídové vrstvy a možné důsledky jejího poškození. Závěr práce vše zhodnocuje a navrhuje různé možnosti stanovení adekvátního konzervátorského či restaurátorského zásahu. cze
dc.format 142 s. cze
dc.format.extent 22869663 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject pergamen cze
dc.subject křídová vrstva cze
dc.subject křída cze
dc.subject pojivo cze
dc.subject fixace cze
dc.subject rukopis cze
dc.subject tisk cze
dc.subject hebrejské rukopisy cze
dc.subject hebrejské tisky cze
dc.subject preservation eng
dc.subject restoration eng
dc.subject parchment eng
dc.subject chalky layer eng
dc.subject chalk eng
dc.subject binder eng
dc.subject fixation eng
dc.subject manuscript eng
dc.subject print eng
dc.subject Hebrew manuscripts eng
dc.subject Hebrew prints eng
dc.title Průzkum pergamenových rukopisů a tisků s poškozenou křídovou vrstvou ze sbírek Židovského muzea v Praze cze
dc.title.alternative The exploration of parchment manuscripts and printed books with damaged chalky layer from the collections of the Jewish Museum in Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work is focused on the most exact description and characteristics of damage parchment manuscripts and prints with a chalky finish, located in the collections of the Jewish Museum in Prague.These are the very specific and very damaged objects, for whose preservation is crucial thorough physical and chemical research. The thesis also includes an experimental part, which are verified and further investigated to obtain information regarding the nature and composition of the chalky layer and the possible consequences of damage.The conclusion all valorizes and proposes various options for establishing an adequate conservation or restoration work. eng
dc.description.department Katedra humanitních věd FR cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl písemné kultury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D29324
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 21743
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account