Minimální mzdy v EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čenčík, Petr cze
dc.contributor.author Třísková, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:42Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52209
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá rozborem minimálních mezd v EU v porovnání k průměrným platům a srovnáním se stavem před deseti lety. V teoretické části je zobrazena tématika minimálních mezd, průměrných výdělků, využití statistických metod a grafů k této problematice, které jsou následně obsaženy v praktické části. Tato vyúsťuje v porovnání minimálních mezd a průměrných výdělků zejména pomocí sloupkových grafů. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 3102390 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject EU cze
dc.subject minimální mzdy cze
dc.subject vývoj mezd cze
dc.subject průměrné platy cze
dc.subject EU cze
dc.subject minimum wages eng
dc.subject analysis of wages eng
dc.subject average earnings eng
dc.title Minimální mzdy v EU cze
dc.title.alternative Minimum wages in the EU eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of minimum wages in the EU compared to the average salaries and a comparison with the situation a decade ago. In the theoretical part shows the theme of the minimum wage, average earnings, the use of statistical methods and graphs on this issue, which are then included in the practical part. This results in a comparison of minimum wages and average earnings in particular through the rod-graphs. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28925 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Páce se zabývá problematikou minimální mzdy v EU. Cílem práce byl rozbor minimálních mezd v EU v porovnání k průměrným platům a srovnání se stavem před deseti lety. Studentka poté seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Jaké vidíte výhody a nevýhody státem uzákoněné minimální mzdy? 2. Jaký je, podle Vašeho názoru, ideální poměr minimální a průměrné mzdy a proč? cze
dc.identifier.stag 19495 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account