Dětské centrum Veská v historii a současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Peřinová, Drahomíra cze
dc.contributor.author Truncová, Ivona
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:31Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52181
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá historií a současností Dětského centra Veská. V úvodní části jsou popsána tři důležitá historická období. Pozornost je dále věnována transformaci náhradní rodinné péče a novele zákona o sociálně právní ochraně dítěte. V praktické části jsou zaznamenány a vyhodnoceny řízené rozhovory, které mapují aktuální situaci v problematice náhradní rodinné péče. cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 1687233 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dětské centrum Veská cze
dc.subject sociálně právní ochrana dítěte cze
dc.subject transformace cze
dc.subject náhradní rodinná péče cze
dc.subject pěstounská péče cze
dc.subject children centre Veská eng
dc.subject social and legal protection of child eng
dc.subject transformation eng
dc.subject alternative care eng
dc.subject foster care eng
dc.title Dětské centrum Veská v historii a současnosti cze
dc.title.alternative Children's center Veská in history and present eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on history and current situation in Children Centre Veská. In introductory section are described three important historical periods. Attention is paid to tranformation of alternative care and the social and legal protection of child. There are guided interviews registered and evaluated in the practical part, they are mapping current situation in problematics of alternative care. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28324
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: nevyhověl Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na straně 37 obr. 6 uvádíte rozdělení přijímaných dětí podle důvodů přijetí v určitých letech. Podle čeho jste vybírala jednotlivé roky? Je k tomu nějaký vztah? Takto se to jeví velice nerovnoměrné. 2. Dostala jste písemné svolení zveřejňovat výsledky své bakalářské práce? 3. Charakterizujte více výzkumný vzorek a metodiku výzkumu... cze
dc.identifier.stag 21474 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account