Optimalizace radiační dávky při CT vyšetření z pohledu radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Petr cze
dc.contributor.author Kotek, David
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:31Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52179
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci radiační zátěže při vyšetření počítačovou tomografií. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána radiační ochrana, vznik a účinky ionizujícího záření a princip počítačové tomografie. V praktické části byly provedeny výpočty, které dokazují teorii o snížení radiační dávky pomocí redukce napětí. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 2805935 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject radiační dávky cze
dc.subject počítačová tomografie cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject radiační ochrana cze
dc.subject computed tomography cze
dc.subject ionising radiation eng
dc.subject radiation doses eng
dc.subject optimization eng
dc.subject radiation protection eng
dc.title Optimalizace radiační dávky při CT vyšetření z pohledu radiologického asistenta cze
dc.title.alternative Optimization of radiation dose during CT examination from the perspective of radiology assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Storm, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused to optimization of the radiation dose during the examination of computed tomography. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there is described radiation protection, formation and effect of ionizing radiation and principles of computed tomography. In the practical part there were performed calculations which proving the theory of reduction of radiation dose using voltage reduction. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28294
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Popište způsob výpočtu efektivní dávky. 2. Uveďte další možnosti snižování radiační zátěže pacienta spojené s CT vyšetřením. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 21444 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account