Detekce a klasifikace kovových předmětů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel cze
dc.contributor.author Sixta, Martin
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:05Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52108
dc.description.abstract Teoretická část pojednává o principech detekce kovů, popisuje některé běžně používaná zapojení detektorů kovu a shrnuje jejich možnosti, výhody a nevýhody v praxi. V praktické části je pak detailně popsán návrh analogové a digitální části detektoru kovu na zvoleném principu i se stručným popisem algoritmů pro detekci a klasifikaci hledaných předmětů a nakonec jsou v závěrečné části práce pomocí vytvořeného zařízení změřeny odezvy od různých známých předmětů. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 2013225 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject detekce cze
dc.subject kovy cze
dc.subject materiály cze
dc.subject vířivé proudy cze
dc.subject amplituda cze
dc.subject fáze cze
dc.subject mikroprocesory cze
dc.subject detection eng
dc.subject metals eng
dc.subject materials eng
dc.subject eddy currents eng
dc.subject amplitude eng
dc.subject phase eng
dc.subject microprocessors eng
dc.title Detekce a klasifikace kovových předmětů cze
dc.title.alternative Detection and classification of metal objects eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this work discusses the principles of metal detection, describes several commonly used metal detector circuits and summarizes their abilities, advantages and disadvantages in real world applications. A detail description of design of the analog and digital part of a metal detector on chosen principle is provided in the experimental part of the work commonly with a short description of the detection and object recognition algorithms. Finally, the created device is used for measuring detector responses on various selected objects. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D28930 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Zadáním diplomové práce bylo sepsat metody detekce a klasifikace kovových předmětů a následně provést návrh vlastního řešení detektoru kovů s digitálním zpracováním výsledných signálů, s ohledem na možnou budoucí úpravu nebo rozšíření. Řešení tohoto úkolu vyžadovalo značné znalosti napříč předměty celého magisterského studia od předmětů jako analýza a návrh elektronických obvodů, přes signály a soustavy, pokročilé analogové obvody až po návrh digitálních obvodů pro vysoké rychlosti, digitální zpracování signálu a programování vestavných aplikací. Student prokázal velmi dobrou schopnost orientovat se v zadané problematice a řešit svěřený úkol. Z kvality diplomové práce je vidět, že diplomant řešil jednotlivé etapy pečlivě a odpovědně. Komise navrhuje tuto vydařenou diplomovou práci na Cenu rektora II. stupně. cze
dc.identifier.stag 17354 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account