Projekt laboratorního pracoviště s inteligentní elektroinstalací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doleček, Radovan
dc.contributor.author Plocek, Ondřej
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:55Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52080
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou inteligentních elektroinstalací v objektech a distribučních sítích. Porovnává výhody a nevýhody současné distribuční sítě a elektroinstalací v objektech. Dále popisuje potřebu rozvoje inteligentních systémů v distribuční síti a objektech z pohledu budoucí udržitelnosti výroby, distribuce a spotřeby elektrické energie. Podává přehled a srovnání mezi několika možnými výrobci inteligentní elektroinstalace z pohledu technického i ekonomického. V rámci inteligentní elektroinstalace v objektech popisuje možné funkce celého systému. Výsledkem diplomové práce je zpracování projektu laboratorního pracoviště, který lze pak realizovat a použít pro případnou výuku. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 2555632 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject inteligentní síť cze
dc.subject elektroinstalace cze
dc.subject inteligentní dům cze
dc.subject laboratorní pracoviště cze
dc.subject intelligent net eng
dc.subject electrical wiring eng
dc.subject inteligent house eng
dc.subject laboratory workplace eng
dc.subject smart grid eng
dc.title Projekt laboratorního pracoviště s inteligentní elektroinstalací cze
dc.title.alternative Project laboratory workstation with intelligent networks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černý, Ondřej
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the intelligent wiring in buildings and distribution networks. Compares the advantages and disadvantages of the distribution network and wiring in buildings. It also describes the need to develop intelligent systems in the distribution network and the terms of future sustainability of production, distribution and consumption of electrical energy. It gives an overview and comparison of several possible producers of smart wiring from the perspective of both technical and economic. The intelligent wiring in buildings describes the possible functions of the system. The result of this thesis is the elaboration of the project laboratory work, which can then be implemented and used for any training. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28053 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 18683 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account