E-learningový kurz pro výuku katastru nemovitostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel cze
dc.contributor.author Chvojková, Jana
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:51Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52068
dc.description.abstract Tato práce objasňuje pojem katastr nemovitostí a přibližuje tvorbu e-learningového kurzu. E-learningový kurz bude sloužit studentům předmětu Kartografie pro pochopení teorie katastru nemovitostí, přiblížení fungování katastrálních úřadů a objasnění pojmů s katastrem spojených. Práce obsahuje množství studijních materiálů, testy a aktivační prvky. Tištěná práce je doplněna o CD, vlastní e-learningový kurz je implementován do prostředí LMS Moodle. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 2528333 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject e-learning cze
dc.subject distanční text cze
dc.subject studijní materiály cze
dc.subject katastr nemovitostí cze
dc.subject katastrální mapy cze
dc.subject e-learning eng
dc.subject text for non-present study eng
dc.subject source for study eng
dc.subject cadaster of real estates eng
dc.subject map of cadaster eng
dc.title E-learningový kurz pro výuku katastru nemovitostí cze
dc.title.alternative E-learning course on cadastre of real estates eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Document clarifies term of cadaster of real estates and describes production of e-learning course. E learning course is prepared for students of subject Cartography. It helps to understand of theory of cadaster of real estates; it describes work of cadaster offices and clarifies some terms used in branch. Document consists of a range of sources for study, tests and active elements. CD is attached to printed document; e-learning course itself is implemented into LMS Moodle environment. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28837 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi výsledky bakalářské práce na E-learningový kurz pro výuku katastru nemovitostí. Studentka definovala cíl, postup řešení a prezentovala výstupy své práce. Na otázky odpovídala pohotově: U kurzu je pouze popisná část? cze
dc.identifier.stag 20162 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account