Membránové kontaktory a jejich využití při absorpci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cakl, Jiří
dc.contributor.author Dittrich, Marcel
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:48Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52062
dc.description.abstract Práce se zabývá základním popisem membránových kontaktorů a jejich možnou aplikací pro absorpci oxidu uhličitého z významných plynných směsí do vody. V experimentální části zkoumá vliv parametrů jako je např. rychlost fází nebo koncentrace oxidu uhličitého ve směsi se vzduchem na výkonnost procesu. Dále srovnává membránovou absorpci s absorpcí v náplňových kolonách. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1924986 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject membránové kontaktory cze
dc.subject absorpce cze
dc.subject oxid uhličitý cze
dc.subject náplňové kolony cze
dc.subject membrane contactors eng
dc.subject absorption eng
dc.subject carbon dioxide eng
dc.subject packed column eng
dc.title Membránové kontaktory a jejich využití při absorpci cze
dc.title.alternative Membrane contactors and their application for absorption eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šiška, Bedřich
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work deals with basic description of membrane contactors and their possibly application for absorption of carbon dioxide from significant gaseous mixtures into water. In the experimental part examines effect of parameters such as gas and liquid velocity or inlet carbon dioxide concentration in gas phase on the process performance. Furthermore compares membrane absorption by membrane contactor with traditional packed column. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemické inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27914 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Diplomant zodpověděl otázky oponenta. Otázky členů komise: Ing. Punčochář: Váš názor, proč se ještě nepoužívají membránové procesy v dané oblasti ve větším měřítku. prof. Machač: Můžete odhadnout cenové náklady? doc. Šnita: Setkal jste se s aplikací na separaci vodíku? doc. Palatý: 1. Čím byste mohl snížit odpor sdílení hmoty? 2. Jaká byla selektivita vůči CO2? prof. Mikulášek: Proč se mění odpor membrány při změně průtoku fází? Diplomant zodpověděl otázky. cze
dc.identifier.stag 20905 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account