Logistika ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Dolejší, Kristýna
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:41Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:41Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52036
dc.description.abstract Cílem této práce je zhodnocení skladových a zásobovacích procesů ve vybraném podniku a vytvoření návrhu vedoucího k jejich optimalizaci. Práce se zaměří hlavně na procesy týkající se skladového hospodářství. Práce bude rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Využití odborné literatury bude výchozím zdrojem pro teoretickou část. Praktická část se bude opírat o vnitropodnikové dokumenty podniku. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 3202390 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject logistika cze
dc.subject skladové hospodářství cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject informační technologie v logistice cze
dc.subject logistics eng
dc.subject warehouse management eng
dc.subject supply management eng
dc.subject IT logistics eng
dc.title Logistika ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Logistics of company at selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is the survey of the concrete warehouse and to create a proposal which leads to its optimalization. This diploma thesis focuses on the processes refer to the warehouse management. This diploma thesis is divided into two parts - the theoretical one and the practical one. The technical literature is the starting point for the theoretical part, for practical part it is the company documents. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28497 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Práce se zabývá problematikou logistiky ve vybraném podniku. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení skladových a zásobovacích procesů ve vybraném podniku a jejich optimalizace. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem diplomové práce: 1. Jakým způsobem spolu koresponduje Popis procesu (6.3) a schéma v příloze E? 2. U řady obrázků se odkazujete na vnitropodnikové dokumenty, které nejsou obsaženy v seznamu literatury. O jaké dokumenty se konkrétně jedná? 3. Budou návrhy uvedené v poslední kapitole práce v praxi realizovatelné? 4. Má společnost Ciret s.r.o. v současnosti ve světě konkurenci? cze
dc.identifier.stag 19374 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account