Posouzení potřebného rozsahu kolejiště v železniční stanici Česká Třebová

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruban, Ivo
dc.contributor.author Adamec, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:23Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51985
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na posouzení počtu kolejí v seřaďovací stanici v České Třebové. Posuzuje se rozsah kolejí ve vjezdové, směrové a odjezdové skupině. K posouzení byly použity analytické metody, které využívají data z jízdního řádu nákladní dopravy. Analytické výstupy jsou v poslední části znázorněny graficky na stávajícím kolejišti. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1990653 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 27.5.2016 cze
dc.subject Česká Třebová cze
dc.subject koleje cze
dc.subject nákladní vlaky cze
dc.subject propustnost cze
dc.subject seřaďovací stanice cze
dc.subject train tracks eng
dc.subject cargo trains eng
dc.subject throughput eng
dc.subject marshalling station eng
dc.title Posouzení potřebného rozsahu kolejiště v železniční stanici Česká Třebová cze
dc.title.alternative Assessment of the necessary yard extent in the railway station Česká Třebová eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuchta, Jaroslav
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on assessment of the number of the train tracks in the marshalling station Česká Třebová. The Yard extend in the entrance, the directional and the departure group is assessmented. The analytical methods are used and the results are based on the data of the timetable of cargo trains. Analytical results are typified on the nowadays planes of the train tracks. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28403 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl všechny dotazy oponenta i zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 21302 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account