Optimalizace dopravní obslužnosti průmyslové oblasti Semtín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlaň, Alexander
dc.contributor.author Černík, Jan
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:05Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51940
dc.description.abstract Práce se zabývá dopravní obslužností průmyslové oblasti Semtín. Nejprve zkoumá zdrojovou a cílovou poptávku. Následně analyzuje ekonomickou náročnost dopravní obslužnosti této oblasti. Na základě průzkumu cílové a zdrojové poptávky optimalizuje dopravní obsluhu. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 11816572 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject Dopravní podnik města Pardubic a.s cze
dc.subject transport services eng
dc.subject optimization eng
dc.subject public transport eng
dc.subject Transport company of Pardubice a.s eng
dc.title Optimalizace dopravní obslužnosti průmyslové oblasti Semtín cze
dc.title.alternative The public transport optimization of the industry area Semtín eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havel, Jaroslav
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The thesis deals with transport services in the industry area Semtín. At first it examines the source and destination demand. Then analyzes the economic costs of transport services in this area. Based on the survey of aimed demands optimizes the transport services. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28632 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21297 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account