Komunikační problémy vysokoškolských studentů při uměle navozené náhle poruše sluchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mejzlík, Jan cze
dc.contributor.author Měřinská, Kristina
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:52:17Z
dc.date.available 2013-07-20T01:52:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51811
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Komunikační problémy vysokoškolských studentů při uměle navozené náhlé poruše sluchu" je rozdělena na dvě části. Teoretická část se komplexně zabývá problematikou poruch sluchu počínaje definicí, anamnézou, vyšetřením a léčbou poruch sluchu, zdravotními účinky hluku a změnami přicházejícími s poruchou sluchu. Dále popisuje problematiku komunikace a prostorové orientace, a nakonec některé možnosti podpory takto postižených lidí. Praktická část se skládá z analýzy výsledků získaných pomocí dotazníkového šetření a vyhodnocení cíle práce. Tím je zjistit s jakými změnami a do jaké míry se musí jedinec při náhlé poruše sluchu vyrovnávat. cze
dc.format 100 s. cze
dc.format.extent 7974791 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject porucha sluchu cze
dc.subject audiometrie cze
dc.subject hluk cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject orientace cze
dc.subject hearing impairment eng
dc.subject audiometry eng
dc.subject noise eng
dc.subject communication eng
dc.subject orientation eng
dc.title Komunikační problémy vysokoškolských studentů při uměle navozené náhle poruše sluchu cze
dc.title.alternative Communication problems of university students with artificially induced sudden hearing impairment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gregorová, Jana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis named "Communication problems of university students with artificially induced sudden hearing impairment" is divided into two parts. The theoretical part deals comprehensively with issues of hearing impairment starting from the definition, case history, examination and treatment of hearing impairment, health effects of noise and changes coming with hearing impairment. It also describes issues of the communication and spatial orientation, and finally some possibilities of the support such handicapped people. The practical part consists of an analysis of the results acquired by a questionnaire survey and evaluation of the objective of the work. It is to find out what changes and what degree an individual has to cope. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28415
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak se projevila uměla navozená porucha sluchu v zhoršení komunikace a orientace v závislosi na pohlaví? Vyšší stupeň zhoršení komunikace udávali více ženy nebo muži? 2. Proč byla v metodice u respondentů navozena porucha sluchu jen po dobu školní zátěže? Je to dostačující k zhodnocení např. orientace v neznámém prostředí? cze
dc.identifier.stag 21565 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account