Adsorpční dekolorizace odpadních vod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, Libor
dc.contributor.author Turková, Petra
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:52:13Z
dc.date.available 2013-07-20T01:52:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51803
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na odstraňování kationaktivního barviva Basic Yellow 90 (Astra Yellow HU LQ) z modelových roztoků odpadní vody pomocí adsorpce. Jako adsorbenty byly použity 3 druhy aktivního uhlí - Silcarbon K835, Chemviron Carbon F400 a Chemviron Carbon AQ30 a rovněž 3 druhy modifikované celulózy, představující obnovitelný ekologický sorbent. Použita byla odpadní celulóza, oxycelulóza a nitrocelulóza. Zároveň bylo provedeno srovnání obou typů sorbentů. cze
dc.format 114 s. cze
dc.format.extent 11710072 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject adsorpce cze
dc.subject aktivní uhlí cze
dc.subject celulóza cze
dc.subject nitrocelulóza cze
dc.subject oxycelulóza cze
dc.subject adsorption eng
dc.subject activatedcarbon eng
dc.subject cellulose eng
dc.subject nitrocellulose eng
dc.subject oxycellulose eng
dc.title Adsorpční dekolorizace odpadních vod cze
dc.title.alternative Adsorptive decolorization of wastewater eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sákra, Tomáš
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The present master´s thesis seeks to develop a better understanding of how cationic tenzide Basic Yellow 90 (Astra Yellow HU LQ) is being removed from model wastewater solutions by adsorption. There have been used 3 types of activated carbon as adsorbents - Silcarbon K835, Chemviron Carbon F400 and Chemviron Carbon AQ30 and also 3 types of modified cellulose, which represent renewable ecological sorbent. There have been also used waste paper pulp, oxycellulose and nitrocellulose. At the same time a comparison of both types of sorbents has been made. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27900 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji diplomovou práci. Poté vyslechla posudky školitele a oponenta a odpověděla na dotazy z těchto posudků. V následující diskusi byly položeny a zodpovězeny tyto otázky: - Proč se používá veličina Kc.a? - Jaká je molekulová hmotnost studovaného barviva? - Která metoda se běžně používá při odbarvování vod? - Pokud by byla k čištění vod použita celulóza, co by se následně s touto celulózou dělo? cze
dc.identifier.stag 20890 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account