Integrace přenosů detonací do analýzy rizika v provozech, kde se zachází s výbušinami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Svatopluk cze
dc.contributor.author Dostál, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:50Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51740
dc.description.abstract Cílem práce je vyvinutí postupu analýzy rizika, který je vhodný pro pouţití v provozech, kde se zachází s výbušinami. Protoţe u takových typů provozů existuje pravděpodobnost uplatnění přenosů detonace, je do postupu analýzy zahrnuta také metoda pro výpočet maximálního doletu sekundárních fragmentů, pomocí kterého lze následně ocenit pravděpodobnost přenosu detonace. Pouţitelnost postupu je předvedena na analýze reálného výbušinářského provozu. cze
dc.format 119 s.+ teze cze
dc.format.extent 3799505 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject analýza rizika cze
dc.subject přenos detonace cze
dc.subject fragment cze
dc.subject LOPA cze
dc.subject scénář nehody cze
dc.subject risk analysis eng
dc.subject sympathetic detonation eng
dc.subject fragment eng
dc.subject accident scenario eng
dc.title Integrace přenosů detonací do analýzy rizika v provozech, kde se zachází s výbušinami cze
dc.title.alternative Sympathetic detonation integration into the risk analysis in plants handling explosives eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kusák, Jan cze
dc.contributor.referee Pačaiová, Hana cze
dc.contributor.referee Zámostný, Petr cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The goal of this dissertation is development of the risk analysis approach, which is suitable to be used in facilities handling explosives. In such type of facilities the sympathetic detonation can happen. This is the reason why the risk analysis approach includes method for the calculation of the secondary fragment maximum range. Using this method we are able to assess the sympathetic detonation probability. The analysis of real facility handling explosives demonstrates applicability of this aproach. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Organická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28150 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.defence Disertant přednesl srozumitelným způsobem výsledky své práce a fundovaně zodpověděl připomínky oponentů. Diskuze se týkala konkrétních pracovních problémů souvisejících s haváriemi. cze
dc.identifier.stag 21945 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account