Analýza bankovních služeb pro podnikatele, malé a střední podniky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Kořínková, Ivana
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:31Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51691
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na bankovní služby pro podnikatele, malé a střední podniky. Nejprve je popsán bankovní systém České republiky. Následuje zmapování bankovních služeb, které jsou rozčleněny a charakterizovány. V závěru práce je provedena analýza vybraných nabízených služeb u daných komerčních bank. Pro práci byly vybrány tři banky - Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a GE Money Bank, a.s. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 892482 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject banky cze
dc.subject druhy bank cze
dc.subject obchodní banka cze
dc.subject bankovní služby cze
dc.subject úvěry cze
dc.subject podnikatelský účet cze
dc.subject banks eng
dc.subject types of banks eng
dc.subject commercial bank eng
dc.subject banking services eng
dc.subject bank credit eng
dc.subject bussiness account eng
dc.title Analýza bankovních služeb pro podnikatele, malé a střední podniky cze
dc.title.alternative Analysis of Banking Services for Enterprisers, Small and Mid-sized Enterprises eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis focuses on banking services for enterprisers, small and mid-sized enterprises. In the first part, the banking system of the Czech Republic is described. Then, the different types of banking services are subdivided and characterised. The theses is concluded with the analysis of selected services being offered by several commercial banks; for this purpose, three banks have been chosen - Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a GE Money Bank, a.s. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28917 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s výsledky své bakalářské práce. Cílem práce je zmapování a analyzování bankovních služeb pro podnikatele, malé a střední podniky u vybraných komerčních bank ČR. Teoretická východiska práce byly vypracovány na základě rešerše literatury a analýzy současného stavu. Praktická část analyzuje a hodnotí nezaměstnanost ve okrech Pardubice a Chrudim. V závěru jsou identifikovány konkrétní přínosy a návrhy na zlepšení. Po prezentaci byly kladeny doplňující otázky. cze
dc.identifier.stag 16883 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account