Evropská centrální banka a její monetární politika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna cze
dc.contributor.author Podlipná, Tereza
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:23Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51674
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá charakteristikou Evropské centrální banky, jejími hlavními cíli a funkcemi. Věnuje se makroekonomickým ukazatelům a hospodářské politice s detailnějším zaměřením na monetární politiku. Dále se zabývá detailnější charakteristikou bankovních systémů. Bude provedena bližší charakteristika monetárních politik Evropské centrální banky, Národní banky Slovenska a České národní banky a následně jejich komparace. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 2165438 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Evropská centrální banka cze
dc.subject Česká národní banka cze
dc.subject Národní banka Slovenska cze
dc.subject monetární politika cze
dc.subject Bankovní unie cze
dc.subject European Central Bank eng
dc.subject Czech National Bank eng
dc.subject National Bank of Slovakia eng
dc.subject monetary policy eng
dc.subject Union Bank eng
dc.title Evropská centrální banka a její monetární politika cze
dc.title.alternative European Central Bank and its Monetary Policy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The subjekt of this bachelor thesis is the characteristic of The European Central Bank, its main targets and functions. The bachelor thesis deals with macroekonomic indicators, economic policy and a more detailed focus on monetary policy. A more detailed characteristic of banking systems is also described. The further characterization of monetary policy of The European Central Bank, The National Bank of Slovakia and The Czech National Bank and its comparison will be performed. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28085 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovávala bakalářskou práci na téma Evropská centrální banka a její monetární politika. Cílem práce bylo charakterizovat monetární politiku ECB, její cíle a funkce a provést komparaci měnových politik ECB, ČNB a NBS. Při obhajobě studentka přestavila hlavní cíle ECB, ČNB i NBS. Dále prezentovala komparaci úrokových sazeb vybraných bank a porovnala monetární politiky ECB? ČNB a NBS ve vybraných kritériích. Během obhajoby bakalantka zodpověděla otázky kladené vedoucí práce: 1. Jaký je vztah mezi ECB, NBS a ČNB? Pokud ČR přijme euro, vysvětlete, zda dojde ke změně ve vztahu ČNB a ECB. 2. V čem spočívají hlavní pilíře Bankovní unie, které by měly řešit problémy ve finančním sektoru v EU? cze
dc.identifier.stag 19354 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account