Analýza efektivnosti veřejných služeb poskytovaných knihovnami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Dvořáková, Jana
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:22Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51672
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu efektivnosti služeb poskytovaných knihovnami. V teoretické části je pozornost věnována charakteristice veřejných služeb, a to zejména s ohledem na jejich vymezení, znaky, typologii a organizaci poskytování. Další část této práce se zabývá hodnocením veřejných služeb se zaměřením na jednotlivé metody ocenění. Poslední kapitola teoretické části je věnována systému veřejných knihoven a jimi poskytovaných služeb v České republice. Poslední kapitola je zaměřena na samotnou analýzu efektivnosti vybraných ukazatelů služeb knihoven a závěrečné zhodnocení. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1655175 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject veřejné služby cze
dc.subject metody oceňování cze
dc.subject veřejné knihovny cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject public services eng
dc.subject valuation methods eng
dc.subject public libraries eng
dc.subject efficiency eng
dc.title Analýza efektivnosti veřejných služeb poskytovaných knihovnami cze
dc.title.alternative Effectiveness analysis of public services provided by libraries eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koťátková Stránská, Pavla cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the analysis of the effectiveness of services provided by libraries. In the theoretical part the attention is devoted to the characteristics of public services, especially with regard to their definition, characteristics, typology and organization of the provision. Another part of this work deals with the evaluation of public services with a focus on individual valuation methods. The last chapter of the theoretical part is devoted to the system of public libraries and their services in the Czech Republic. The last chapter is focused on the analysis of selected indicators of the effectiveness of library services and final evaluation. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D27989 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s přínosy a výsledky své diplomové práce práce. Vedoucí práce pokládá následující otázky: 1. Uveďte, které další z metod by bylo možné využít k určení/ohodnocení užitku veřejných služeb (na příkladu veřejné knihovny). 2. Uveďte, jaké využití výsledků analýzy efektivnosti byste si v praxi představovala (kdo je bude využívat a k čemu). Oponent práce pokládá tyto otázky: 1. V kapitole 4.4.2 na str. 65 uvádíte, že na základě odpovědi respondentů byla stanovena průměrná cena jedné výpůjčky na 13,4 Kč. Kolik respondentů z celkového vzorku vhodných pro provedení analýzy bylo do výpočtu zahrnuto? V případě, že byste využila medián pro stanovení ceny jedné výpůjčky, došlo by ke změně Vámi uvedené ceny? Pokud ano, uveďte o kolik. 2. Zohlednila jste ve své analýze roční poplatek, který uživatelé Městské knihovny v Praze platí? Kolik činí roční poplatek uživatele MKP? V následné rozpravě byly položeny tyto dotazy: Máte představu, jaký výsledek by měla analýza, pokud by byla provedena v menším městě? cze
dc.identifier.stag 19687 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account