Laboratorní pracoviště pro regulované elektrické pohony

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Boguaj, Přemysl
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:16Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51655
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá mechanickým sestavením přípravku, složeného ze systému MOVIMOT, spojky a synchronního servomotoru, jeho umístěním na pracovní desku a elektrickým řešením tohoto přípravku. Jsou zde popsány jednotlivé funkce systému MOVIMOT, popis navázání komunikace systému s prostředím MOVITOOLS MotionStudio a znázorněna orientace v jednotlivých částech prostředí, využívaných pro tuto práci. Nakonec je zde uveden návrh a popis jednotlivých měření systému pro laboratorní pracoviště, uvedeny naměřené průběhy a zhodnoceny z nich plynoucí závěry. cze
dc.format 87 s. cze
dc.format.extent 4866603 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject systém MOVIMOT cze
dc.subject prostředí MOVITOOLS MotionStudio cze
dc.subject asynchronní motor cze
dc.subject synchronní servomotor cze
dc.subject frekvenční řízení otáček cze
dc.subject system MOVIMOT eng
dc.subject environment MOVITOOLS MotionStudio eng
dc.subject asynchronous motor eng
dc.subject synchronous servomotor eng
dc.subject frequency speed control eng
dc.title Laboratorní pracoviště pro regulované elektrické pohony cze
dc.title.alternative Laboratory workplace for regulated electric drives eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with mechanical assembling of a product consisting of the MOVIMOT system, a coupling and a synchronous servomotor. More specifically, it deals with placing the product on a panel, and electrical solutions of this product. All functions of the MOVIMOT system and the communication of the system with the environment of MOVITOOLS MotionStudio are described. The orientation in various parts of the environment is presented. Finally, a draft and the description of the system measurements for laboratory work are stated. Measurement courses are given and their outcomes are evaluated. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28039 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl v diskusi o bakalářské práci všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 21051 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account